У відповідності до наказу МОН України № 996 від 11.07.2017 р. у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова створено спеціалізовану вчену раду К 64.089.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальностями 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» та 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура».

 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України   «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих  вчених рад від 26 червня 2017 року».

Голова ради:

Осиченко Галина Олексіївна, д.арх., доц., завідувач кафедри АБіСДАС, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.01.

 

Заступник голови:

Древаль Ірина Владиславівна, д.арх., доц., завідувач кафедри містобудування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.04.

Вчений секретар:

Велігоцька Юлія Сергіївна, к.арх., доцент  кафедри АБіСДАС, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність  18.00.01.

 

Члени ради:

Вотінов Максим Алекович, к.арх., доц., завідувач кафедри ОАПіР, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.04;

Дудка Олена Миколаївна, к.арх., доц., доцент кафедри АБіСДАС, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.01;

Конопльова Олена Володимирівна, к.арх.,доц., доцент кафедри АБіСДАС, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.01;

Крижановська Неллі Яківна, д.арх., проф., професор кафедри АБіСДАС, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.04;

Криворучко Наталя Іванівна, к.арх., доц., доцент кафедри АБіСДАС, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.04;

Линник Ірина Едуардівна, д.т.н., проф., професор кафедри МБ, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.04;

Михайлишин Ольга Леонідівна, д.арх., доц., завідувач кафедри АтаСД, Національний університет водного господарства та природокористування, спеціальність 18.00.01;

Оленіна Олена Юріївна, д.мист., проф., професор кафедри АБіСДАС, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.01;

Тімохін Віктор Олександрович, д.арх., проф., завідувач кафедри ДАС, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 18.00.04;

Шулик Василь Васильович, д.арх.,проф., професор кафедри містобудування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, спеціальність 18.00.01;

Шевченко Людмила Станіславівна, к.арх.,доц., доцент кафедри ДАС, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, спеціальність 18.00.01;

Яценко Віктор Олександрович, к.арх., доц., професор кафедри ЛА, Київський національний університет будівництва і архітектури, спеціальність 18.00.04.